Puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaat julkaistu

29.5. kokoontuva liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto päättä liiton hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksesta vuosiksi 2021-2024

Käy tutustumassa ehdokkaisiin tarkemmin.

Valinnan suorittavat edustajisto, johon liiton yhteisöjäsenet ovat nimenneet edustajansa.

 

Suomen röntgenhoitajaliitto 19.4.2021

 
Tehy