Edustajisto 21.11.2021 julkilausuma

21.11.2020 kokoontunut Suomen Röntgenhoitajaliiton edustajiston kokouksessa esinne tuli kliinisen radiografiatieteen yliopistokoulutuksen takaisin saamiseksi Suomeen olevan tärkeää. 

Julkilausuma 

 

Suomen röntgenhoitajaliitto 23.11.2020

 
Tehy