Sisäinen kliininen auditoijakoulutus 2.6.2022, verkkokoulutus

2.6.2022. Sisäiseksi kliiniseksi auditoijaksi – koulutus verkkokoulutuksena.

Osallistujalla on oltava sähköpostiosoite, johon Teams-kutsu lähetetään. KUTSU ON HENKILÖKOHTAINEN. Eli jos osallistut koulutukseen työpaikalta, niin käytä työpaikan osoitetta, mutta jos osallistut koulutukseen kotoa niin laita oma henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi yhteistiedoksesi. Osallistujien ei tarvitse ladata Teams-ohjelmaa, vaan siihen liitytään sähköpostiin tulevan linkin kautta. On hyvä jos osallistujalla on mikrofoni kysymyksiä varten, mutta kysymykset onnistuvat myös chat ominaisuuden kautta.

Joulukuussa 2018 voimaantullut uudistettu säteilylainsäädäntö (859/2018) ja sitä tukeva STMn astus 1044/2018 edellyttävät säteilynkäytön ulkoisten kliinisten auditointien lisäksi sisäisiä kliinisiä auditointeja. Sisäiset kliiniset auditoinnit tulee tehdä lääketieteellisen altistuksen luokkien 1 ja 2 (röntgentoiminta ja isotooppilääketiede ja hammaskuvantaminen) osalta neljän vuoden välein.

Tämä koulutus antaa valmiudet toimia sisäisenä auditoijana sisäisissä kliinisissä auditoinneissa.

Koulutuksessa käymme läpi mm auditoinneissa käytettäviä käsitteitä ja mitä niillä tarkoitetaan. Kurkistamme säteilylainsäädäntöön, auditointien sisältöihin, suoritustapoihin ja miten käytännössä toteutamme sisäisiä kliinisiä auditointeja. Koulutuksessa tarkastelemme myös miten vuosittaiset itsearvioinnit saadaan tukemaan sekä sisäisiä kliinisiä auditointeja että kattavasti päivittäistoimintojen laatutoimintaa.

Kohderyhmänä:
Säteilyn kanssa työskentelevät, sisäisistä kliinisistä auditoinneista ja laatutyöstä kiinnostuneet. Koulutus soveltuu niin vasta-alkajille kuin vähän enemmän laatuasioiden kanssa työskenneille.

Kouluttajina kokeneet kliinisten auditoinitien osaajat:
Päivi Wood, röntgenhoitaja, pääauditoija, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry

Päivi on kouluttanut Suomeen yli 200 kliinistä auditoijaa 2000-luvulla ja hän on toiminut säteilynkäytön kliinisenä pääauditoijana useissa auditoinneissa. Päivi on ollut mukana suunnittelemassa Suomen kliinisiä auditointiprotokollia ja lisäksi hän on ollut mukana laatimassa säteilylakia sekä EUn kliinisten auditointien suosituksia. Päivin eritysosaaminen on diagnostisessa kuvantamisessa sekä lainsäädännössä ja itsearvioinneissa.

Katariina Kortelainen, röntgenhoitaja, kliininen auditoija, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry

Katariinalla on pitkä kokemus kliinisistä auditoinneista ja hän on toiminut säteilynkäytön auditoijana. Lisäksi hän on ollut mukana suunnittelemassa Suomen kliinisiä auditointiprotokollia ja viimeisimmässä säteilylainuudistustyössä erityisalueena täydennyskoulutus. Katariina eritysosaaminen on pääsääntöisesti terapeuttisessa radiografiassa ja mammografiakuvantamisessa.


 
 
Tehy