Magneettikuvantaminen ja -turvallisuus 28.1.

Magneettikuvantamisen - ja turvallisuuden päivät järjestetään kaksiosaisena koulutuksena. Päivät järjestetään hybridinä.

Tammikuun koulutus järjestetään etäkoulutuksena PLivessä, osallistujille lähetetään henkilökohtainen linkki kaksi päivää ennen koulutusta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille magneetissa työskenteleville röntgenhoitajille. Koulutus soveltuu myös eval-koulutukseksi.

Ensimmäinen osa 28.1. ja toinen osa 13.5. osien välissä osallistujille tulee etätehtävän suorittaminen. Kokonaisuus vastaa 3 op suoritusta. Yksittäiselle päivälle osallistujille ei etätehtävää, päivä vastaa 6 tunnin suoritusta.

28.1.2022

9.00–10.00 Turvallisuudesta

EFRSn MRSO suositus, Anne Dorte Blankholm
Miten magnettiturvallisuusvastaavan (MRTV) tehtävät on hoidettu Tankassa, Anne Dorte Blankholm
Onko suosituksella vaikutusta Suomeen, Tiina Nousiainen, röntgenhoitaja

Tauko

10.15–12.15 Käyttäjän keinot tutkimusten optimoinnissa
Keinot tutkimusten optimoinnissa, kuvantamista nopeuttavat keinot ja sekvenssien merkitys erityyppisissä tutkimusindikaatioissa. Miten mm spin- ja gradienttikaiku vaikuttavat itse tutkimuksen suorittamisessa
Jani Saunavaara, dosentti, sairaalafyysikkoja Lassi Miettinen, röntgenhoitaja

12:15-13:00 Lounas

13.00–14.30 Magneettiturvallisuus
Pintaa syvemmälle - asiaa magneettiturvallisuudesta, Jani Saunavaara, dosentti, sairaalafyysikko

14:30 – 16:00 Rangan anatomiaa

Kertaus rangan MRI-anatomiaan ja case-selostuksia, Milja Holstila, radiologi
Rangan tutkimusprotokollat, Kaisa Hirvonen, röntgenhoitaja

16:00-16:15 Etätehtävän anto ja selostus (palautuspäivä 29.4.2022)

13.5.2022

Perehdymme ajankohtaisiin turvallisuuteen liittyviin seikkoihin magneettityöskentelyssä ja pyrimme löytämään ns hyvä tavan toimia näissä haasteellisissa tilanteissa. Päivän aikana käsittelemme mm seuraavia aiheita:

- Lämpövaikutus, paikallinen lämpeneminen
- Johtavat materiaalit magneettikentässä
- Staattinen-, RF- ja gradienttikenttä- mitä ne ovat ja mihin kentät vaikuttavat
- Hallittu alasajo


 
 
Tehy