Seulontamammografiakurssi 17.-18.2.2022, Helsinki

Seulontamammografiakurssin ensimmäinen osa järjestetään Tehy kokoustiloissa, Toini Nousiainen salissa 17.-18.2.2022.Osoite on Järjestötalo 1, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Pasilan asemalta matkaa noin 300 metriä.
Kurssin seurantapäivä on 20.5.2022, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin laajuus on 7,5 opintopistettä.Torstai 17.2.2022

9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
10:00 Kurssin esittely ja tavoitteet
10:45 Rinnan anatomia,
11.15 Rinnan kuvadiagnostiikka
11.45 Ergonomia työskentelyssäni
12.30 Lounas
13.15 Digitaalisen mammografian kuvanlaatu ja haasteet, sekä rinnan uudet kuvantamismodaliteetit
14.15 Mammografian laadunvarmistus
14.45 Kahvi
15.00 Tehtävän esittely ja kuvaustapahtuma
17.00 Ensimmäisen päivän päätös

Perjantai 18.2.2022

8:30 Kuvausprojektiot ja kuvien laaduntarkkailu
10.00 Käytännön harjoittelu
11.30 Lounas
12.15 Käytännön harjoittelu
13.45 Kahvi
14.00 Käytännön harjoittelu
15.30 Kurssin ensimmäisen osuuden päätös

 
 
Tehy