Kansainvälinen Röntgenpäivä/Tiedepäivä 8.11.2021

Radiografian tutkimusseura ry ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ry järjestävät yhdessä 2021 KV-päivän verkkokoulutuksena.

Täydennyskoulutuspäivä on maksuton Suomen Röntgenhoitajaliiton ja Radiografian tutkimusseuran jäsenille.


10:00-10:10 Tervetuloa, Ekaterina Saukko ja Hanna Kalliomäki
10:10-10:30 Pohjoismaisen tutkimushankkeen vaihe ja tuloksia, Ekaterina Saukko

Lasten kuvantaminen
Puheenjohtaja Ekaterina Saukko

10:30-11:15 Säteilyannokset ja kuvausohjelmien sekä kuvausarvojen optimointi lasten raajojen natiiviröntgentutkimuksissa Siun Soten kuvantamiskeskuksessa, Minna Härkin
11:15-12:15 Itˋs the little things that count, Mrs. Clare Simcock

12:15-13:00 Lounas

Lasten kuvantaminen jatkuu
Puheenjohtaja Riitta Oksanen

13:00-13:30 Psyykkinen turvallisuus leikki-ikäisten lasten magneettikuvantamiskäynneillätutkimuskohteesta aktiiviseksi toimijaksi, Susanne Sinisalo
13:30-14:15 Lasten ja nuorten digihoitopolku magneettitutkimuksiin, Maarit Vänttilä ja Erja Heiskanen
14:15-14:45 Virtuaalielämys lasten kuvantamisessa, Satu Hyppänen
14:45-15:15 Lasten kaltoinkohtelun kuvantamisen ohjeiden päivittäminen, Fox Marttinen
15.15-16.00 Lapsi asiakkaana kuvantamistutkimuksissa
– keskustelua ja ideointia, Ekaterina Saukko

 

Radiografian tutkimusseuran vuosikokous 8.11.2021 klo 16:00-17:00 online-kokouksena.

TERVETULOA!


 
 
Tehy