Opiskelijan ohjaus 14.10.2021

Hieman yli kolmannes (n 1 900 tuntia) röntgenhoitajan opinnoista suoritetaan harjoitteluna, laboraatioharjoitteluna sekä kliinisenä harjoitteluna terveydenhuollon eri pisteissä.Kliininen harjoittelu on keskeinen osa röntgenhoitajan opintoja ja iso osa ns kätten taidoista hioutuu harjoittelupaikoissa.

Tämän päivän kliinisten harjoitteluiden laajuudet ja koulutusrakenteiden muutokset edellyttävät työssä olevilta röntgenhoitajilta ohjausresursseja ja opiskelijaohjausosaamista.

Ohjaajan ohjausosaaminen edellyttää innostusta ja vastuun kantamista kliinisen radiografian asiantuntijana, mutta myös turvallisuuskulttuurin kliinisenä ohjaajana, jonka tulee osaltaan noudattaa ja sitoutua harjoittelujaksolle asetettuihin tavoitteisiin ja tämän päivän näyttöön perustuvaan tietoon.

Opiskelijan ohjaus täydennyskoulutuksen osaamistavoitteena on, että koulutukseen osallistuja osaa vuorovaikutteisesti tukea ja ohjata erilaisten oppijoiden oppimista ja ammatillista kehittymistä, sekä antaa palautetta ja tukea heitä kliinisen harjoittelun aikana.

Koulutus on suunnattu kaikille röntgenhoitajille, jotka työssään kohtaavat ammattiin opiskelevia tulevia koleegoja.

 

Päivän aikana käymme läpi asetettujen oppistavoitteiden merkitystä niiden tavoittamisen saavuttamisen arviointia, oppimisen ja osaamisen arviointia sekä opiskelijan osaamisen tunnistamista sekä kehittävän palautteen antamista.


9.00 Tervetuloa

9.15–10 Ohjaamistaidot, mentaalivalmentaja, sh Katja Pasanen
10–10.45 Kehittävän ja rakentavan palautteen antaminen, mentaalivalmentaja, sh Katja Pasanen
Tauko
11–11.30 Erilaiset oppijat, mentaalivalmentaja, sh Katja Pasanen
Lounas
12.30–13.15 Oppimistavoitteet, lehtori Heli Patanen
13.15–14 Osaamisen tunnistaminen, lehtori Heli Patanen
Tauko
14.15–15.00 Ammatillisen kasvun tukeminen, kouluttaja, tietokirjailija, sh Jan Holmberg
15.00 -15.30 Opiskelijan puheenvuoro, NN
15.30 Päätössanat


 
 
Tehy