Röntgenhoitajan osaamisvaatimukset

Tulevaisuuhanketta ohjasi ensisijaisesti EU:n ammattipätevyysdirektiivi EU 2013/55/EU, joka on Suomessa tuli voimaan 18.1.2014. Terveydenhuollon ammatit kuuluvat joko automaattisen tunnustamisen järjestelmän tai yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin. Direktiivimuutoksen tarkoituksena on ollut liikkuvuutta koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja nykyaikaistaminen. Kielitaitoa ja viranomaisten hälytysjärjestelmää (direktiivin EU 2013/55/EU) koskevien säännösten tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta sekä vahvistaa potilaan ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa.

Hankkeessa mukana olivat röntgenhoitajakoulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen opettajaedustajien ja Suomen Röntgenhoitajaliitonedustajat.

Röntgenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset 2014

 
 
Tehy