Visio ja missio 2021-2024

Liiton edustajiston on vahvistanut liiton toimintaa ohjaavatarvot, vision ja mission.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan laaditun strategian mukaisesti erilaisia toimintaa mittaavien mittareiden avulla.

 
 
Tehy