Hallitus- ja puheenjohtajavaali

Vaalikelpoinen ja äänioikeutettu hallitusvaalissa on liiton jäsen, joka on maksanut vaalivuotta edeltävän vuoden jäsenmaksunsa tai hänet on hyväksytty jäseneksi vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä. Myös opiskelijajäsenet voivat asettua ehdolla samojen ehtojen täytyttä.

Hallitus – ja puheenjohtajavaalit 2021

Suomen Röntgenhoitajaliiton toimeenpanevana elimenä toimii 4-6 jäseninen hallitus, jossa 2-3 varajäsentä sekä vaalilla valittava puheenjohtaja.

Kuka tahansa voi asettautua ehdokkaaksi. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu näiden sivujen kautta maaliskuun ajan, linkki avautuu 1.3.2021.

Edustajisto valitsee vaalilla hallituksen ja sen puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan, joka tulee pitää liiton sääntöjen mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa vaalin tuloksen julkistamisesta.

Hallitus kokoontuu 5–7 kertaa vuodessa, osa kokouksista pidetään ns etäkokouksina. Hallituksen tehtävänä on panna toimeen edustajiston tekemät päätökset ja johtaa liiton toimintaa sääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti. Lisäksi hallitus johtaa ja kehittää liiton toimintaa yhdessä operatiivisen johdon kanssa.


 
Tehy