Edustajiston vaali

Henkilöjäsenten keskuudessa järjestettävään vaaliin voivat asettua ehdolle ne jäsenet, jotka ovat maksaneet vaalivuotta edeltävän vuoden jäsenmaksun tai hänet on hyväksytty jäseneksi vaalivuoden tammikuun loppuun mennessä. Myös opiskelijajäsenet voivat asettua ehdolla samojen ehtojen täytyttä. 

Edustajisto on liiton ylin päättävin elin

Edustajisto päättää, hyväksyy, ohjaa ja valvoo mm. seuraavia asioita:
– liiton linjaukset
– liiton talous
– liiton toiminta
– säännöt
– valitsee liiton puheenjohtajat
– valitsee liiton hallituksen

Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi vuodessa. Toimintakausi on kolme vuotta.

Edustajistovaalissa äänestäminen tapahtuu sähköisesti 15.-30.4.2021.


Yhteisöjäsenet valitsevat edustajiston ehdokkaat sääntöjensä määräämällä tavalla. Mikäli ole kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ole yhteydessä omaan yhteisöösi. 

 
Tehy