Edustajisto 2021-2024

Uusi edustajisto aloittaa työnsä 29.5.2021. Uudessa edustajistossa on kaikkiaan 11 uutta edustajaa.

Liiton vanha edustajisto toimii päättävänä elimenä uuden edustajiston järjestäytymiskokoukseen asti.

Edustajisto on liiton ylin päättävin elin

Edustajisto päättää, hyväksyy, ohjaa ja valvoo mm. seuraavia asioita:
– liiton linjaukset
– liiton talous
– liiton toiminta
– säännöt
– valitsee liiton puheenjohtajat
– valitsee liiton hallituksen

Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi vuodessa. Toimintakausi on kolme vuotta.

Yhteisöjäsenet ovat nimenneet edustajansa 2021-2024 edustajistoon seuraavasti.

Etelä-Karjalan Röntgenhoitajat ry (1)

 • Heli Laitinen (U)*
Etelä-Pohjanmaan Röntgenhoitajat ry (1)
 • Johanna Haapa-aho (U)
Kainuun Röntgenhoitajat ry (1)
 • Miia Hietala (U)
Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry (2)
 • Juho Tammi
 • Miia Airola (U)
Pirkanmaan Röntgenhoitajat ry (2)
 • Tiina Säilä (U)
 • Merja Viitanen (U)
Pohjois-Karjalan Röntgenhoitajat ry (1)
 • Anu Lehikoinen (U)
Pohjois-Pohjanmaan Radiografiyhdistys ry (2)
 • Erja Heiskanen
 • Maria Laikari
Päijät-Hämeen Röntgenhoitajat ry (1)
 • Nina Nieminen
Satakunnan Röntgenhoitajat ry (1)
 • Anne-Maria Tikka
Savon Röntgenhoitajat ry (2)
 • Merja Perankoski
Uudenmaan Röntgenhoitajat ry (4)
 • Maritta Hindström
 • Maija Häkkinen (U)
 • Jukka Hyväri (U)
 • Petra Padinki (U)
Henkilöjäsenet (1)
 • Sari Tukio (U)

* (U) uusi edustaja

 
 
Tehy