Edustajisto 2021-2024

Uusi edustajisto on aloittanut työnsä 29.5.2021. Uudessa edustajistossa on kaikkiaan 11 uutta edustajaa.

Edustajiston puheenjohtajana toimii Merja Perankoski ja 1. varapuheenjohtajana Maritta Hindström.


Yhteisöjäsenet ovat nimenneet edustajansa 2021-2024 edustajistoon seuraavasti.

Etelä-Karjalan Röntgenhoitajat ry (1)

 • Heli Laitinen (U)*
Etelä-Pohjanmaan Röntgenhoitajat ry (1)
 • Johanna Haapa-aho (U)
Kainuun Röntgenhoitajat ry (1)
 • Miia Hietala (U)
Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry (2)
 • Juho Tammi
 • Miia Airola (U)
Pirkanmaan Röntgenhoitajat ry (2)
 • Tiina Säilä (U)
 • Merja Viitanen (U)
Pohjois-Karjalan Röntgenhoitajat ry (1)
 • Virpi Pennanen (U)
Pohjois-Pohjanmaan Radiografiyhdistys ry (2)
 • Erja Heiskanen
 • Maria Laikari
Päijät-Hämeen Röntgenhoitajat ry (1)
 • Nina Nieminen
Satakunnan Röntgenhoitajat ry (1)
 • Anne-Maria Tikka
Savon Röntgenhoitajat ry (2)
 • Merja Perankoski
Uudenmaan Röntgenhoitajat ry (4)
 • Maritta Hindström
 • Maija Häkkinen (U)
 • Jukka Hyväri (U)
 • Petra Padinki (U)
Henkilöjäsenet (1)
 • Sari Tukio (U)

* (U) uusi edustaja

Edustajisto on liiton ylin päättävin elin

Edustajisto päättää, hyväksyy, ohjaa ja valvoo mm. seuraavia asioita:
– liiton linjaukset
– liiton talous
– liiton toiminta
– säännöt
– valitsee liiton puheenjohtajat
– valitsee liiton hallituksen

Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi vuodessa. Toimintakausi on kolme vuotta.

 
 
Tehy