Maaliskuu 2020

Maaliskuun blogin kirjoittajana on liiton toiminnanjohtaja Päivi Wood. 

Päivillä on pitkä historia liiton toiminnassa, sillä hän aloitti 1997 liiton kv-asioiden yhteyshenkilönä ennen siirtymistään liiton toimihenkilöksi 1999. KV-yhdyshenkilönä Päivi toimi kymmenen vuotta, joten kansainväliset asiat ovat tuttuja. Päivi on satakuntalainen röntgenhoitaja ja työhistoriaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
"Moni usein kyselee sukunimen alkuperää - sen olen saanut mieheltäni ja hän on Skotti". 

 
 
Tehy