SESSIO 17

12.30–14.00

TUTKITTAVIEN JA HOIDETTAVIEN SUKUPUOLEN MONINAISUUS

Sukupuolen moninaisuuden johdanto ja kokemusasiantuntijuus, hoitonäkökulma, Panda Eriksson


 
 
Tehy