SESSIO 16

8.00–9.30

TOIMENPIDERADIOLOGIAA

Säteilysuojelun perusteet läpivalaisutoimenpiteissä
Minna Huuskonen, sairaalafyysikko, Satadiag

Toimenpideradiologisen röntgenhoitajan roolin kehitys viime vuosikymmenten aikana
Anne Ojala, rh, Tyks


 
 
Tehy