SESSIO 14

EKA 

Yleisön pyynnöstä uusinta vuoden 2018 Radiografiapäiviltä. Sessiossa käydään läpi natiivikuvantamisen perusteena olevia asioita anatomiaa ja kuvaprojektioita sekä röntgenhoitajan roolia tutkimuksen oikeuttajana oikeanlaisten tutkimusten suorittajana. Antaako ottamani kuva riittävän informaation juuri tästä tutkittavasta? Samalla sukelletaan natiivikuvien tulkintaan, katsotaan löytyykö epänormaalia, mitä – miten kuvailisit sen toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle ymmärrettävästi.

Jarno Huhtanen, TtM, PgD Clinical Reporting (Axial and Appendicular Skeleton), lehtori, röntgenhoitaja, Turun AMK


 
 
Tehy