SESSIO 13

10.00–11.30

KANSAINVÄLISYYS

SPRr:n toiminta katastrofialueella, Nina Nieminen
Maisteriopinnot englannissa, Fox Marttinen
Radiografiaa Kazakstaniin, Kaija Laitinen


 
 
Tehy