SESSIO 12

16.30–18

TOPOGRAFINEN ANATOMIA


Aivot – normaali vs. epänormaali löydös leikekuvantamisessa
Henrik Antell, radiologian erikoislääkäri, Satadiag

Vatsa - normaali vs. epänormaali löydös leikekuvantamisessa
Sannamari Hautaniemi, radiologian erikoislääkäri, Satadiag


 
 
Tehy