SESSIO 11

SÄTEILYLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 

Keskipäivän session uusinta. 
Uusi säteilylainsäädäntö astui voimaan joulukussa 2018, sessiossa tarkastellaan niin säteilylain, VNn ja STMn asetusten sekä viranomaismääräysten vaikutuksista arkeen ja miten ne tulevat näkymään arjessa ja mitä uusia asioita se toi mukanaan. Aihetta lähestytään myös röntgenhoitajan kannalta

Juha Nikkinen, ylifyysikko, OYS
Anja Henner, yliopettaja, OAMK


 
 
Tehy