SESSIO 11

8.00–9.30

RADIOGRAFIA, RÖNTGENHOITAJAN TYÖ

Radiografiatieteen keskeiset ilmiöt, Sanna Törnroos, Metropolia AMK
Digitaalisen potilasohjauksen vaikuttavuus lasten kuvantamistutkimuksissa: järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, SIrpa Kekäläinen
Röntgenhoitajan ohjausosaaminen, Merja Perankoski, KYS

 
 
Tehy