SESSIO 5

14.30–16.00

RÖNTGENHOITAJAN OIKEUSARVIOINTI JA SEN KEINOT

Röntgentutkimusten oikeutusarviointien toteutuminen, Atte Lajunen, STUK
Miten oikeutusarviointi toteutuu röntgenhoitajan työssä?Päivi Wood, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry

 
 
Tehy