SESSIO 4

12.30–14.00

SÄTEILYMÄÄRÄT TERVEYDENHUOLLOSSA

Miten ”vaarallinen” on säteilevä potilas
Virpi Tunninen, ylifyysikko, Satadiag

TT- tutkimusten kasvava määrä vuositasolla?
Henrik Antell, radiologian erikoislääkäri, Satadiag

 
 
Tehy