SESSIO 2

12.30–14.00

TYÖHYVINVOINTIA KAIKILLE

WOW-hanke ja sen tulokset, Mikko Härmä, TTL

Työaikalaki terveydenhuollossa, Maija Wilksman, Tehy


 
 
Tehy