SESSIO 1

NATIIVIKUVANTAMINEN

Sessiossa keskitytään thoraxtutkimuksiin, joka yleisimmin kuvattu natiiviröntgentutkimus Suomessa. 2015 kuvattiin yli 700 000 thoraxia, mikä vastaa yli 20 % kaikista natiivitutkimuksista. Sessiossa aihetta käsitellään monelta eri kannalta, tarkastelemme niin aikuisten kuin lasten tutkimuksia sekä laatuasioita, hyvän kuvan kriteereitä röntgenhoitajan silmin.

Marja Perhomaa, radiologian erikoislääkäri, OYS
Lauri Mattila, radiologian erikoislääkäri, OYS
Minna Tikkanen, röntgenhoitaja, OYS


 
 
Tehy