SESSIO 1

12.30–14.00

NATIIVIKUVANTAMINEN

Mitä ortopedi haluaa nähdä artroosiolkapään sekä traumaranteen pre- ja postop kuvista
Teemu Niemi, ortopedia erikoislääkäri, Satasairaala

Kuvantamiskäytäntöjen eroavaisuudet artroosiolkapään ja traumaranteen kuvantamisessa TYSK ERVAlla
Åsa Broholm, rh, Satadiag

 
 
Tehy