2018 vuoden röntgenhoitaja

Jarno Huhtanen, Turku

”Jarno on jo vuosien ajan ollut ahkera ja ennakkoluuloton opettaja, joka on halunnut viedä röntgenhoitajien koulutusta eteenpäin, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita paremmin”.

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry palkitsee tänään torstaina Vuoden röntgenhoitaja-palkinnolla turkulaisen Jarno Huhtasen. Hän on röntgenhoitajan ammatin kehittymisen uranuurtaja kuvaraportoinnin saralla ja hän on pystynyt osoittamaan kykynsä niin kuvaraportoinnissa kuin opettajana.

Vuoden röntgenhoitaja on säteilyn lääketieteellisen käytön ammattilainen, joka on tehnyt ansiokasta työtä radiografiaopetuksen uudistamiseksi ja edistämiseksi. Palkinto jaetaan Helsingissä, Paasitornissa järjestettävien Suomen Röntgenhoitajaliiton valtakunnallisten Radiografiapäivien avajaisissa.

Jarno Huhtasella on kokemusta röntgenhoitajana sekä kliinisessä ympäristössä että opettajana. Valmistuttuaan röntgenhoitajaksi Jarno työskenteli röntgenhoitajan tehtävissä Varsinais-Suomessa. Terveystieteen maisterin tutkinnon hän suoritti Turun yliopistossa 2012, jonka jälkeen hän aloitti opettajantyöt Turun ammattikorkeakoulussa. Opettamisen ohella Jarno on pitänyt koko ajan yllä kliinisiä taitojaan tekemällä röntgenhoitajan työtä, sekä kunnallinen että yksityinen sektori on tuttua hänelle.

Jarno Huhtanen toimii nykyisin päätoimisena tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulussa. Työnsä ohessa hän suorittaa lisäopintoja röntgenkuvaraportoinnissa Canterburyn yliopistossa Iso-Britanniassa. Jarno on hyvin pidetty opiskelijoiden keskuudessa, hänellä on halu kehittää sekä omaa että muiden röntgenhoitajien ammattitaitoa. Lisäkoulutuksen tarkoituksena on tuoda lisäoppia Suomeen niin röntgenhoitajien perusopetukseen kuin ylempään ammattikorkeakoulutukseenkin tulevaisuudessa. Muuttuva työympäristö kuvantamisessa vaatii entistä enemmän osaamista röntgenhoitajilta ja Jarno on ottanut asiakseen parantaa suomalaisten röntgenhoitajien osaamista.

Jarno Huhtanen toimii myös luennoitsijana ja kouluttajana lääketieteellisen kuvantamisen täydennyskoulutuspäivillä sekä luennoitsijan lääketieteen opiskelijoille.

 
Tehy