Itsearviointi ja sisäiset auditoinnit

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry järjestää Itsearviointi ja sisäiset auditoinnit koulutuspäivän 15.3.2019. 
Koulutus pidetään Tehyn kokoustiloissa, Tahto-kokoustila, Järjestötalo 1, Asemamiehenkatu 4, (Itä-Pasila) 00520 Helsinki.

Yksipäiväinen koulutus koostuu itsearviointien ja sisäisten auditointien luennoista, käytännön esimerkeistä ja ryhmätöistä. Päivän aikana osallistujat saavat työkaluja sisäisten auditointien toteuttamiseksi ja välineitä niiden aloittamisen tueksi.
Päivän tavoitteena on käydä vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutus on tarkoitettu kaikille lääketieteellisen säteilyn käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan ajankohtaista tietoa uudesta säteilylaista ja sen tuomista muutoksista laatutyössä. 
Vastuullisina kouluttajina toimivat röntgenhoitajat ja pääauditoijat Ulla-Mari Aakula ja Päivi Wood. 

OHJELMA

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi


9.00–10.30 Säteilylaki, Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston asetukset 2018
Tulet tutuksi uuden säteilylain kanssa ja saat lisätietoa sen vaikutuksista käytännön laatutyöhön säteilyn lääketieteellisen käytön osalta. Miltä laatutyö näyttää uuden lain valossa 
- Itsearvioinnit
- Sisäiset auditoinnit
- Kliiniset auditoinnit


10.30–12.00 Sisäinen auditointi 
Perehdytään miten sisäisiä auditointeja voidaan hyödyntää työkaluna. Koulutuksessa saat tietoa auditoinneissa käytettävistä käsitteistä ja menettelytavoista sekä osaamista toimia sisäisenä auditoijana.

Lounas

12.45–14.15 Miten suunnittelen ja toteutan sisäisen auditoinnin 

Kahvi 

14.15–16.00 Teoriasta käytäntöön


16.00–16.15 Päivän yhteenveto 

 
 
Tehy