Vaalilautakunta

Vaalilautakunta toimii liiton valtakunnallisessa edustajistovaalissa.

Vaalilautakunnan toimikausi on kolme vuotta. Se kokoontuu erikseen sovitun aikataulun mukaisesti sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Vaalilautakunnan tehtävänä on mm.

·   vaaliluettelon nähtävyyden varmistaminen yhdessä liiton hallituksen kanssa
·   ehdokkaaksi asettelusta ja vaalista tiedottaminen
·   ehdokasasiakirjojen vastaanottaminen, tarkastaminen ja hyväksyminen
·   äänestyksestä huolehtiminen
·   vaalista huolehtiminen yhdessä liiton hallituksen kanssa
·   äänestysasiakirjojen tarkistaminen
·   vaalin päättymisen jälkeen äänten laskenta
·   vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vaalilautakunta

Maritta Hindström (pj)
Kaisa Hirvonen (varapj)
Päivi Wood, sihteeri

Yhteystiedot 

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry
Vaalilautakunta
PL 140
00060 Tehy 

Sposti: toimisto[at]sorf.fi 


 
 
Tehy