Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimii liiton toimeenpanemissa valtakunnallisessa edustajistovaalissa.

Keskusvaalilautakunnan toimikausi on kolme vuotta. Se kokoontuu erikseen sovitun aikataulun mukaisesti sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on mm.

·   vaaliluettelon nähtävyyden varmistaminen yhdessä liiton hallituksen kanssa

·   oikaisuvaatimusten jatkokäsittely

·   ehdokkaaksi asettelusta ja vaalista tiedottaminen

·   ehdokasasiakirjojen vastaanottaminen, tarkastaminen ja hyväksyminen

·   äänestysmateriaalin jakelusta huolehtiminen

·   vaalista huolehtiminen yhdessä liiton hallituksen kanssa

·   äänestysasiakirjojen tarkistaminen

·   vaalin päättymisen jälkeen äänten laskenta  

·   vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Keskusvaalilautakunta

Tapio Koskimaa (pj)
Tiina Koivunen (varapj)

Elina Manninen
Hanna Kalliomäki 
Päivi Wood

Yhteystiedot 

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry
Keskusvaalilautakunta
PL 140
00060 Tehy 
Sposti: toimisto[at]sorf.fi 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

 
 
Tehy