Äänestys 27.8.-14.9.2018

Äänestys tapahtuu postiäänestyksenä 27.8.-14.9.2018 välisenä aikana. 

Jokaiselle liiton äänioikeutetulle suorajäsenelle lähetetään elokuun alussa tiedot ehdokkaista sekä äänestyslippu sekä palautuskuori. 
Äänestylipukkeiden tulee olla liitossa 14.9.2018 klo 24.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita ääniä ei hyväksytä. 

 
 
Tehy