VAALIT 2021

Vuonna 2021 suoritetaan edustajiston, hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan vaalit.

Suomen Röntgenhoitajaliiton edustajisto koostuu paitsi yhteisöjäsenten edustajista, myös siis liiton henkilöjäsenten kiintiöstä. Suoria henkilöjäseniä valitaan edustajistoon yksi jokaista alkavaa 200 jäsentä kohden. Valinta suoritetaan vaalein, jotka järjestetään huhtikuussa 2021 sähköisesti.

Hallituksen kokoonpanosta päättää edustajiston järjestäytymiskokous.

Jos olet kiinnostunut järjestötoiminnasta tai yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, ole yhteydessä liittoon tai suoraan yhteisöjäseneesi asiassa.


Liiton henkilöjäsenten keskuudesta valitaan suoralla vaalilla yksi edustaja 19 paikkaiseen edustajistoon. Liiton henkilöjäsenille asiasta tiedotetaan suoraan henkilökohtaisesti.

Liiton yhteisöjäsenet valitsevat keskuudestaan sääntöjensä määräämällä tavalla edustajat.


VAALIVUODEN AIKATAULU

1. -15.2.2021 vaalikelpoisuuden tarkastaminen
1.-30.2.2021 oikaisuvaatimukset hallitukselle
1.-31.3.2021 ehdokkaaksi asettuminen edustajistovaaliin
1. -31.3.2021 ehdokkaaksi asettuminen hallitus- ja puheenjohtajavaaliin
15.-30.4.2021 äänestysaika edustajiston vaalissa
3.5.2021 edustajiston vaalin tulosten julkistaminen
 

 
Tehy