VAALIT 2018

Vuonna 2018 suoritetaan edustajiston, hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan vaalit. 

Edustajisto on liiton ylin päättävin elin

Edustajisto päättää, hyväksyy, ohjaa ja valvoo mm. seuraavia asioita:
– liiton linjaukset
– liiton talous
– liiton toiminta
– säännöt
– valitsee liiton puheenjohtajat
– valitsee liiton hallituksen

Edustajisto kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Toimintakausi on kolme vuotta.

Henkilöjäsenten vaalit alkusyksystä 2018

Suomen Röntgenhoitajaliiton edustajisto koostuu paitsi yhteisöjäsenten edustajista, myös liiton suorien henkilöjäsenten kiintiöstä. Suoria henkilöjäseniä valitaan edustajistoon yksi jokaista alkavaa 200 jäsentä kohden. Valinta suoritetaan vaalein, jotka järjestetään elo-syyskuussa 2018.

Vuoden 2017 lopussa Suomen Röntgenhoitajaliittoon kuului 160 vaalikelpoista henkilöjäsentä ja näinollen henkilöjäsenistä valitaan edustajistoon yksi edustaja.

Yhteisöjäsenet valitsevat edustajiston ehdokkaat sääntöjensä määräämällä tavalla, sekä asettavat hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaliin ehdokkaat liiton sääntöjen määräämällä tavalla. 

 
Tehy