Jäsenedut

Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta on liiton perustehtävä.

Ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvat röntgenhoitajien ja sonograafereiden ammatin ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä kliinisen radiografian kehittämiseen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että jäsenten työlle on asianmukaiset edellytykset sekä työn kehittämiseen ja tehtäviin varataan riittävästi voimavaroja ja että jäsenten työn mitoitus, täydennyskoulutus ja työnohjaus edesauttavat työtyytyväisyyttä.

Liiton kautta saat myös kansainvälisiä yhteyksiä ja neuvontaa esimerkiksi ulkomailla työskentelyyn.

Henkilökohtainen neuvonta

Autamme sinua kaikissa ammattiin liittyvissä ongelmatilanteissa.
Liiton asiantuntija-apu kaikkeen ammatilliseen edunvalvontaan on käytettävissä maanantaista torstaihin 9-15 välisenä aikana. Liitosta voi kysyä neuvoa/tietoa kaikissa röntgenhoitajan ammattiin, kliiniseen radiografiaan ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Radiografia –lehti

Kaikki liiton jäsenet saavat Radiografia -lehden kotiinsa maksutta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lisäksi lehti on luettavissa liiton verkkosivuilla jäsenintrassa.

Kliininen Radiografiatiede –lehti

Kaikki liiton jäsenet saavat vertaisarvioidun tiedelehden kotiinsa maksutta vähintään kerran vuodessa.

Röntgenhoitajaliiton jäsenmerkki

Vain Röntgenhoitajaliiton jäsenellä on oikeus käyttää hopeista jäsenmerkkiä. Jäsenenä tuet Röntgenhoitajaliiton työtä röntgenhoitajien puolestapuhujana. Ammatistaan ylpeänä kuulut röntgenhoitajaliittoon.

Röntgenhoitajan ammattimerkki

Voit hankkia itsellesi röntgenhoitajan ammattimerkin jäsenhintaan. Voit ostaa merkin shopista -

Apurahat

Röntgenhoitajaliitto myöntää vuosittain jäsenilleen apurahaa erilaisiin lääketieteellisen kuvantamisen koulutusseminaareihin, konferensseihin ja opintomatkoihin sekä tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin.
Anja Kallion nimeä kantavasta rahastosta jaetaan apurahoja mm työelämä kehittämishankkeisiin ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää vuosittain stipendejä erityisistä ansioista kliinisen radiografian parissa.

Erityispätevyysnimike

Erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi röntgenhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen. Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikettä.

Ammatillinen ja säteilysuojelullinen täydennyskoulutus

Suomen Röntgenhoitajaliitto tuottaa itse jäsenilleen laadukkaat ammatilliset ja säteilysuojelulliset täydennyskoulutukset, jotka täyttävät täydennyskoulutukselle asetetut suositukset ja ne ovat suoraan hyväksi luettavissa erityspätevyysnimikkeen haussa. Tulevaisuudessa kaikki liiton järjestämiin koulutuksiin osallistuneiden todistukset tallennetaan sähköiseen järjestelmään, josta ne ovat varmassa tallessa.

Täydennyskoulutuskalenteri laaditaan vuosittain ja ohjelma kattaa niin johtamisen kuin kliinisen radiografian alueita, usein vuorovuosittain. Tule mukaan oppimaan asiantuntijaluennoista ja verkostoitumaan kollegoiden kanssa. Koulutukset vastaavat kentältä tulevaan tarpeeseen ja ne suunnitellaan aina röntgenhoitajan työn kannalta tärkeistä lähtökohdista.

Täydennyskoulutukset ovat erikoishintaisia opiskelijoille.

Vakuutusedut

Vakuutusyhtiö If:n kanssa tehty sopimus tarjoaa liiton jäsenille tuntuvia etuja henkilökohtaisista vakuutuksista.

Lisää vaihtuvia rahanarvoisia etuja löydät jäsenintrasta.

 
 
Tehy