Täydennyskoulutusta kotona ja maailmalla

NCR

UKRC- United Kingdom Radiological Congress

SWE- Röntgenveckan

ECR- European Congress of Radiology

ISRRT - World Congress

 
 
Tehy