Erityispätevyys

Erityispätevyysjärjestelmä on Tehyn ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen ylläpitämä järjestelmä, jonka tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon myös työssä hankitun kokemuksen ja osaamisen.

Kliinisen radiografian erikoisasiantuntijalta edellytetään vahvaa kliinistä osaamista ja diagnostisen tai terapeuttisen alan teoreettista hallintaa. Pelkästään opintojen tai pitkän työkokemuksen perusteella nimikettä ei voida myöntää. Erikoisasiantuntijalta edellytetään myös vahvaa näyttöä erikoisalansa kehittäjänä kouluttajana ja tiedon välittäjänä.

Seuraava haku kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Seuraavat erikoisasiantuntijanimikkeet myönnetään 2021.

 

Yleistä erityispätevyyshakemusten arvioinnissa

Arvioitavia osaamisalueita ovat:

 1. Koulutus: tutkinnot, kurssit, lisäopinnot
 2. Työkokemus: haettavan erikoisalueen osaamisen arviointi
 3. Muu erityispätevyyteen liittyvä toiminta: julkaisu, opetus, ohjaus ja kehittämistoiminta

Röntgenhoitajat voivat erityispätevyysjärjestelmän mukaisesti anoa itselleen erikoisasiantuntijanimikettä diagnostisen radiografian tai terapeuttisen radiografian alalta. Erikoisasiantuntijanimikkeen voi saada diagnostisesta radiografiasta, jonka alta hakija valitsee oman subspesialiteettinsa (MRI, CT, UÄ, läpivalaisu ja toimenpiteet, isotooppi ja natiivikuvantaminen -pitäen sisällään mammografian) ja terapeuttisesta radiografiasta (sädehoidon suunnittelu ja toteutus).

Erityispätevyyden tavoitteena on

• tukea ja motivoida jäsenten ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon sekä koulutuksen avulla että työssä hankittu kokemus ja osaaminen
• nostaa esille erityisosaaminen, työn monipuolisuus ja vaihtelevuus
• luoda jäsenille mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työelämän tarpeiden puitteissa
• edistää erityispätevyyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia väyliä saavuttaa erityispätevyys koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan alueella
• ohjata ammattikunnan jäseniä hankkimaan työelämässä ja palvelujärjestelmissä tarvittavaa osaamista
• edesauttaa ammattien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Erityispätevyyksiä haetaan kaksivaiheisesti.

Hakuohjeet

Hakemuksen teet tämä lomakkeen avulla (päivitetään tammikuussa).
Ensimmäisessä vaiheessa täytät hakulomakkeen ja lähetät sen 15.9. mennessä liittoon, jonka jälkeen esihakemuksesi käsitellään arviointineuvostossa.

Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Portfoliolomakkeella hakija kuvaa ja arvioi omaa erityisosaamistaan ohjeistuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä.

Toisen vaiheen hakuaika aina lokakuun loppuun mennessä.

Erityispätevyyshakemuksen hinta on 120,00 euroa, joka maksetaan hakemusprosessin toisessa vaiheessa.


JOHTAMISEN ERITYISPÄTEVYYS - ei hakua toistaiseksi.

Erityispätevyys tunnistaa ja tunnustaa röntgenhoitajan erityisosaamisen.

Johtamisen erityispätevyyden saaminen edellyttää hakijalta vahvaa johtamiseen liittyvää osaamista ja sen teoreettista hallintaa sekä näyttöä asiakaslähtöisen toiminnan johtamisesta, vaikuttamisesta verkostoyhteistyössä ja toiminnan jatkuvasta uudistamisesta ja kehittämisestä.

Voit hyödyntää tunnustusta urakehityksesi suunnittelussa, työtehtäviesi vaativuuden osoittamisessa ja positiivisen palkkakehityksen perusteena.

Johtamisen erityispätevyyden haku toteutetaan yhteistyössä Tehyn ja sen muiden yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa.

Ensimmäiset johtamisen erityispätevyydet myönnettiin vuonna 2016.
Johtamisen erityispätevyyden on saanut yksi röntgenhoitaja.

Laita hakemuksesi tulemaan, jos tunnistat itsesi kriteerien mukaiseksi johtajuuden erityisosaajaksi! Voit vinkata asiasta myös tuntemallesi hyvälle esimiehelle.

Hakuohjeet

Hakemuksen teet Tehyn sivuilla. Ensimmäisessä vaiheessa täytät hakulomakkeen ja lähetät sen touko- syyskuun (tarkempi aika julkaistaan tammikuun aikana) 2021 välisenä aikana. Hakemukset käsitellään sen jälkeen.

Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Portfoliolomakkeella hakija kuvaa ja arvioi omaa johtamisosaamistaan ohjeistuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä.

Johtamisen erityispätevyyden kriteerit löydät hakuoppaasta. Hakuprosessissa sinun tulee osoittaa, että sinulla täyttyvät kaikki seuraavat kriteerit:

 • Täydennyskoulutus
  Sinulla tulee olla vähintään 40 opintopisteen verran perustutkinnon jälkeistä täydennyskoulutusta. Näistä vähintään 30 opintopistettä tulee olla johtamisen alueelta.
 • Työkokemus
  Sinulla tulee olla vähintään viiden vuoden työkokemus, josta vähintään kolme vuotta tulee olla esimiestehtävistä viimeisen viiden vuoden ajalta.
 • Johtamisosaaminen
  a) Työnkuvaus, jonka esimiehesi on hyväksynyt ja allekirjoittanut. Siinä tulee olla arviointi työelämän valmiuksistasi, johtamis- tai esimiesosaamisestasi, työpanoksestasi ko. tehtävissä sekä kuvaus siitä kuinka olet kehittänyt palvelujärjestelmää.
  b) Työnäyte, jolla osoitat, että sinulla on osaamista kaikilla alla mainituilla neljällä johtamisen osa-alueella. Voit todistaa ja perustella osaamistasi eri tavoin. Kuvaat toimintasi ja vastuualueesi nykytilaa sekä sen tavoitteita tulevaisuudessa eli laadit tavoitetilakuvauksen neljällä johtamisen osa-alueella:
  1.Asiantuntijuus osana johtamista
  2.Uudistuminen
  3.Asiakaslähtöinen toiminta
  4.Vaikuttaminen ja yhteistyöverkostot

Näiden neljän johtamisen osa-alueen osalta löydät alaotsikoita ja vinkkejä eri näkökulmiin hakuoppaan sivuilta 12-13. Kultakin osa-alueelta tulee hakemukseen sisällyttää kuvaus nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista.

Oleellista on se, että osaat osoittaa olemassa olevan osaamisesi riittävän selkeästi ja vakuuttavasti. Nyt ei kannata kainostella! Aloita hakemuksen valmistelu hyvissä ajoin ja kokoa yhteen kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla osoitat ansiosi johtajana – tarvitset niitä portfoliolomakkeen oheen hakuprosessin kakkosvaiheessa, jos johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit täyttyvät kohdallasi hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella.

Johtamisen erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää.

Katso tarkemmat hakuohjeet Tehyn sivuilta. Sitä kautta teet myös hakemuksesi. Mahdollisia kysymyksiä voit lähettää: jerp@tehy.fi

 
 
Tehy