JÄSENYYS

Liiton jäseniä ovat yhteisö- ja henkilöjäsenet

Suomen Röntgenhoitajaliittoon voi kuulua henkilöjäsenä tai paikallisella tasolla toimivien yhteisöjäsenten kautta, joita on vuoden 2022 alussa 11.

Röntgenhoitajaliitossa pysyt mukana kliinisen radiografian, diagnostiikan ja terapian kehityksessä, tapaat kollegoita ja liiton kautta voit olla mukana vaikuttamassa ammatillisiin asioihin.

Jäsenenä tuet Suomen Röntgenhoitajaliiton tekemää työtä meidänröntgenhoitajien parhaaksi.

Suomen Röntgennhoitajaliitossa on kolme eri jäsenyystyyppiä

Kun liityt 1.10.-31.12. välisenä aikana saat loppuvuoden jäsenyyden ilmaisena ja jäsenmaksusi kirjautuu ensi vuodelle.

Olemme uudistaneet jäseneksi liittymisprosessia vuoden 2020 alusta.

Liittymisesi jälkeen ohjaudut välittömästi jäsenmaksun maksuosioon (käytämme Paytrailia), jossa voit valita maksutavan sinulle parhaiten sopivaksi. Tämän jälkeen jäsenyytesi astuu välittömästi voimaan. Jäsennumerosi toimitetaan heti kun kaikki tiedot on tallentuneet jäsenrekisteriin.

Vuoden 2021 alusta alkaen liittoon liittyviltä peritään myös liittymismaksu 10 €, joka on kertaluonteinen jäsenyyden keston aikana. Perusopiskelijat ovat vapautettuja liittymismaksusta.

Tervetuloa Röntgenhoitajaliittoon!

Kuvantamisessa on käynnissä monet muutokset niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Modaliteetit ja kuvantamismenetelmät kehittyvät, toimintaympäristöt muuttuvat, työnantajat vaihtuvat ja näiden myötä röntgenhoitajien tehtävänkuva samalla muuttuu, rikastuu ja vastuu kasvaa. Haluamme röntgenhoitajaliitossa olla mukana vahvistamassa tulevaisuuden kuvantamis- ja hoitotoimintaa, edistämässä röntgenhoitajien asemaa koko yhteiskunnassa ja samalla edistää kaikkien hyvinvointia.

Röntgenhoitajat ovat mukana useissa erilaisissa päätöksentekoelimissä. On tärkeää, että me röntgenhoitajat uskallamme olla rehellisiä ja visionäärejä. Kuvantamista tehdään tänä päivänä moniammatilllisissa työryhmissä, ja tässä meillä röntgenhoitajilla on oma ja tärkeä näytön paikka. Kliinisen radiografian koulutus ja -tutkimus ja niiden edistäminen liittyvät olennaisesti tähän kokonaisuuteen.

Röntgenhoitajat ovat korkeasti koulutettuja lääketieteellisen kuvantamisen ammattilaisia. Ammattitaitomme tulee tunnustaa myös rahallisessa muodossa. Asiantuntijaroolien myötä lisääntyvät samalla oikeutemme ja velvoitteet. Röntgenhoitajilta edellytetään jatkuvaa ammatissa kehittymistä ja tästä syystä osallistuminen sekä ammatilliseen että säteilysuojelukoulutukseen on oikeutemme, joista aiheutuviin kustannuksiin tulee työnantajan vastata. Röntgenhoitajien osalta on ensiarvoisen tärkeää päästää myös osallistumaan oman talon ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen

Röntgenhoitajaliitto antaa mahdollisuuden vaikuttaa

Tehtävänämme on edistää röntgenhoitajien asemaa asiantuntijoina, kehittää kliinistä radiografiaa, näyttöön perustuvaa radiografiaa ja tarjota ammatillista tukea. Tärkeää on myös tehdä röntgenhoitajien työtä tunnetummaksi ja sen arvoa näkyvämmäksi yhteiskunnassa.

Röntgenhoitajaliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia oman ammatin kehittämiseen, verkostoitumiseen, kollegoiden tapaamiseen ja tiedonvaihtoon. Saat liiton kautta tietoa, tukea ammatillisissa asioissa ja vertaisverkostoja arkipäiväisen työn tueksi.

Liittymällä liiton jäseneksi tuet ja kehität samalla omaa ammatillista osaamistasi ja tämän myötä erilaisia ahdollisuuksiasi.

Yhdessä yksinkertaisesti olemme enemmän

Liitto kerää jäsenmaksun henkilöjäseniltä ja maksaa jäsenpalautetta yhteisöjäsenille. Liittyessäsi liittoon tuleen sinun ilmoittaa haluatko kuulua suoraan liittoon vai valitsetko liittymistavaksesi yhteisöjäsenen.

Jäsenyyttä (yhteisöjäsenyys tai henkilöjäsen) voi vaihtaa ilmoittamalla siitä liiton toimistoon. Myös liitosta eroaminen tapahtuu ilmoituksella liittoon. Jäsenmaksun maksamatta jättämisen seurauksena jäsen katsotaan eronneeksi. Tarkastusajankohtana aina vuoden viimeinen päivä.

Liiton jäsenmaksut vuonna 2022

jäseniltä 50€
jatko-opiskelija- ja eläkeläisjäseniltä 15€
äitiys- tai perhevapaalla 31.1. olevilta 25€
perusopiskelijat ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista opintojensa ajan.

Aiemmin ilmoitetusta poiketen, jäsenmaksunsa ilmoittaumiseen mennessä maksaneet voivat osallistua Radiografiapäiville ja muihin liiton koulutuksiin jäsenhinnalla.

Liiton jäsenyys ja jäsenedut säilyvät muuttomattomina myös äitiysloman, hoitovapaan, jatko-opiskelun, työttömyyden ja sairausloman ajan, mikäli jäsenmaksu on maksettu.

 
 
Tehy