JÄSENYYS

Liiton jäseniä ovat yhteisö- ja henkilöjäsenet

Suomen Röntgenhoitajaliittoon voi kuulua suoraan ns henkilöjäsenä tai paikallisella tasolla toimivien yhteisöjäsenten kautta, joita on vuoden 2020 alussa 11. 

Röntgenhoitajaliitossa pysyt mukana kliinisen radiografian, diagnostiikan ja terapian kehityksessä, tapaat kollegoita ja liiton kautta voit olla mukana vaikuttamassa ammatillisiin asioihin.

Jäsenenä tuet Suomen Röntgenhoitajaliiton tekemää työtä meidän  röntgenhoitajien parhaaksi.

Suomen Röntgennhoitajaliitossa on kolme eri jäsenyystyyppiä


Olemme uudistaneet jäseneksi liittymisprosessia vuoden 2020 alusta. 

Liittymisesi jälkeen ohjaudut välittömästi jäsenmaksun maksu-osioon (käytämme Paytrailia), jossa voit valita maksutavan sinulle parhaiten sopivaksi. Tämän jälkeen jäsenyytesi astuu välittömästi voimaan. Jäsennumerosi toimitetaan heti kun kaikki tiedot on tallentuneet jäsenrekisteriin.

Tervetuloa Röntgenhoitajaliittoon!

Kuvantamisessa on käynnissä monet muutokset niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Modaliteetit ja kuvantamismenetelmät kehittyvät, toimintaympäristöt muuttuvat, työnantajat vaihtuvat ja näiden myötä röntgenhoitajien tehtävänkuva samalla muuttuu, rikastuu ja vastuu kasvaa. Haluamme röntgenhoitajaliitossa olla mukana vahvistamassa tulevaisuuden kuvantamis- ja hoitotoimintaa, edistämässä röntgenhoitajien asemaa koko yhteiskunnassa ja samalla edistää kaikkien hyvinvointia.

Röntgenhoitajat ovat mukana useissa erilaisissa päätöksentekoelimissä. On tärkeää, että me röntgenhoitajat uskallamme olla rehellisiä ja visionäärejä. Kuvantamista tehdään tänä päivänä moniammatilllisissa työryhmissä, ja tässä meillä röntgenhoitajilla on oma ja tärkeä näytön paikka. Kliinisen radiografian koulutus ja -tutkimus ja niiden edistäminen liittyvät olennaisesti tähän kokonaisuuteen.

Röntgenhoitajat ovat korkeasti koulutettuja lääketieteellisen kuvantamisen ammattilaisia. Ammattitaitomme tulee tunnustaa myös rahallisessa muodossa. Asiantuntijaroolien myötä lisääntyvät samalla oikeutemme ja velvoitteet. Röntgenhoitajilta edellytetään jatkuvaa ammatissa kehittymistä ja tästä syystä osallistuminen sekä ammatilliseen että säteilysuojelukoulutukseen on oikeutemme, joista aiheutuviin kustannuksiin tulee työnantajan vastata. Röntgenhoitajien osalta on ensiarvoisen tärkeää päästää myös osallistumaan oman talon ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen

Röntgenhoitajaliitto antaa mahdollisuuden vaikuttaa

Tehtävänämme on edistää röntgenhoitajien asemaa asiantuntijoina, kehittää kliinistä radiografiaa, näyttöön perustuvaa radiografiaa ja tarjota ammatillista tukea. Tärkeää on myös tehdä röntgenhoitajien työtä tunnetummaksi ja sen arvoa näkyvämmäksi yhteiskunnassa.

Röntgenhoitajaliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia oman ammatin kehittämiseen, verkostoitumiseen, kollegoiden tapaamiseen ja tiedonvaihtoon. Saat liiton kautta tietoa, tukea ammatillisissa asioissa ja vertaisverkostoja arkipäiväisen työn tueksi.

Liittymällä liiton jäseneksi tuet ja kehität samalla omaa ammatillista osaamistasi ja tämän myötä erilaisia ahdollisuuksiasi.

Yhdessä yksinkertaisesti olemme enemmän 

Liitto kerää jäsenmaksun henkilöjäseniltä ja maksaa jäsenpalautetta yhteisöjäsenille. Liittyessäsi liittoon tuleen sinun ilmoittaa haluatko kuulua suoraan liittoon vai valitsetko liittymistavaksesi yhteisöjäsenen.

Jäsenyyttä (yhteisöjäsenyys tai suorajäsen) voi vaihtaa ilmoittamalla siitä liiton toimistoon. Myös liitosta eroaminen tapahtuu ilmoituksella liittoon. Kun jäsenmaksu on jäänyt maksamatta kahden (2) vuoden ajalta 

Liiton jäsenmaksu on vuonna 2020 jäseniltä 50€ ja opiskelija- ja eläkeläisjäseniltä 15€. Vanhempain- tai hoitovapaalla 31.1. olevilta jäsenmaksu on 25€. 

Vain maalisikuun loppuun mennessä maksettu jäsenmaksu oikeuttaa jäsenhintaiseen osallistumismaksuun liiton täydennyskoulutuksissa. 

Liiton jäsenyys ja jäsenedut säilyvät muuttomattomina myös äitiysloman, hoitovapaan, jatko-opiskelun, työttömyyden ja sairausloman ajan, mikäli jäsenmaksu on maksettu.

 
 
Tehy