Kirjoittajan ohjeet

Radiografia-lehden tavoitteena on tarjota lukijoilleen monipuolista ja uutta tietoa röntgenhoitajan ammatista, koulutuksesta ja tutkimuksesta kiinnostavassa ja helposti luettavassa muodossa.

Teksti

Ajattele lukijaa, kun kirjoitat artikkelin. Kiinnitä huomiota tekstin pituuteen, asiajärjestykseen ja kieliasuun. Lehtiartikkeli on uutisen kaltainen: keskeisin sanoma tulee esille jo jutun otsikossa, ingressissä ja alkukappaleessa. Pitkä teksti tulee rytmittää väliotsikoiden avulla, jotka houkuttelevat lukemaan tekstin kokonaan.

Kiinnitä huomiota kappaleen pituuteen. Liian pitkät kappaleet väsyttävät lukijan. Käsittele tekstiä mahdollisimman vähän (ei esim. sisennyksiä). Käytä rivinvaihtoa vain kappaleenvaihdon yhteydessä.

Tallenna teksti word -tiedostona. Muista laittaa tekstiin kirjoittajan nimi, ammattiasema, organisaatio ja yhteystiedot.

Yhdelle sivulle mahtuu noin 2000 merkkiä. Tekstin pituus saa olla enintään 5 500 merkkiä.

Tutkimuslyhennelmät ja opinnäytetyöt on syytä laatia uutisen kaltaiseksi. Älä käytä tutkimukseen liittyvää kaavaa johdanto ja pohdinta -tyyppisine alaotsikoineen. Tieteellisiä artikkeleita voi tarjota mm. Kliininen Radiografiatiede -julkaisuun. Tekstiin ei tule laittaa kirjallisuusviitteitä. Lähdeluettelo jää toimitukseen, josta lukija saa sen pyydettäessä.

Lehden toimitus pitää itsellään oikeuden muuttaa tekstin rakennetta (kielivirheet, otsikot, ingressit, väliotsikot).

Kuvat ja grafiikka

Tekstin voi liittää valokuvia ja grafiikkaa, lähetänä nämä erillisinä tiedostoina. Yksi tai kaksi hyvälaatuista kuvaa ja/tai taulukkoa piristävät ulkoasua ja havainnollistavat tekstin sisältöä. Kiinnitä huomiota kuvien laatuun ja grafiikan selkeyteen. Liian pitkät ja monimutkaiset taulukot ja kaaviot ovat hankalia käsitellä ja raskaita luettavia.Kuvien täytyy olla korkearesoluutioisia (300 dpi) ja jpeg - muotoon tallennettuja.

Teksti, kuvat ja grafiikka tulee lähettää toimitukseen erillisinä tiedostoina sähköpostitse osoitteeseen katariina.kortelainen[at]sorf.fi. Nimeä tiedostot siten, että ne voi tunnistaa ja yhdistää ko artikkeliin. Laadi kuvatekstit ja liitä ne tekstin loppuun. Ilmoita kuvan ottaja.

Radiografia -lehti on voittoa tavoittelematon ammattijulkaisu. Artikkeleista ei makseta palkkioita kirjoittajille. Kiitos, että kirjoitat Radiografia -lehteen ja jaat tietoa röntgenhoitajille ja alan opiskelijoille.

Radiografia -lehden toimitus

 
Tehy