Kirjoittajan ohjeet

Radiografia-lehden kirjoittajaohjeet

Radiografia-lehden tavoitteena on tarjota lukijoilleen monipuolista ja uutta tietoa röntgenhoitajan
ammatista, koulutuksesta ja tutkimuksesta kiinnostavassa ja helposti luettavassa muodossa.

Teksti

Ajattele lukijaa, kun kirjoitat artikkelin. Kiinnitä huomiota tekstin pituuteen, asiajärjestykseen ja
kieliasuun. Lehtiartikkeli on uutisen kaltainen: keskeisin sanoma tulee esille jo jutun otsikossa,ingressissä ja alkukappaleessa. Pitkä teksti tulee rytmittää väliotsikoiden avulla, jotka houkuttelevatlukemaan tekstin kokonaan. Kiinnitä huomiota kappaleen pituuteen. Liian pitkät kappaleet väsyttävät lukijan.

Käsittele tekstiä mahdollisimman vähän (ei esim. sisennyksiä). Käytä rivinvaihtoa vain
kappaleenvaihdon yhteydessä.

Tallenna teksti Word -tiedostona ilman ylä- tai alatunnisteita sekä logoja. Muista laittaa tekstiin
kirjoittajan nimi, ammattiasema, organisaatio ja yhteystiedot.

Yhdelle sivulle mahtuu noin 2000 merkkiä. Tekstin pituus saa olla enintään 5 500 merkkiä.

Opinnäytetyöt

IMRD-kaavan mukaiset tutkimukset ja opinnäytetyöt tulee toimittaa uutisen kaltaiseksi artikkeliksi
edellä olevan ohjeen mukaisesti. Tärkeimmät tulokset ja niiden merkitykset tulevat selkeästi esilleotsikossa, ingressissä ja alkukappaleessa. Väliotsikkoon nostetaan kappaleen keskeinen sisältö.Tekstiin ei tule laittaa kirjallisuusviitteitä. Lähdeluettelo jää toimitukseen, josta lukija saa sen pyydettäessä.

Tieteellisiä artikkeleita voi tarjota mm. Kliininen Radiografiatiede -julkaisuun.

Kuvat ja grafiikka

Tekstin on suositeltavaa liittää valokuvia ja grafiikkaa, lähetä nämä erillisinä tiedostoina. Mielellään
kaksi tai kolme hyvälaatuista kuvaa ja/tai taulukkoa piristävät ulkoasua ja havainnollistavat tekstinsisältöä. Kiinnitä huomiota kuvien laatuun ja grafiikan selkeyteen. Liian pitkät ja monimutkaisettaulukot ja kaaviot ovat hankalia käsitellä ja raskaita luettavia. Kuvien täytyy olla korkearesoluutioisia (300 dpi) ja jpeg - muotoon tallennettuja.

Teksti, kuvat ja grafiikka tulee lähettää toimitukseen erillisinä tiedostoina sähköpostitse
osoitteeseen katariina.kortelainen[at]sorf.fi. Nimeä tiedostot siten, että ne voi tunnistaa jayhdistää ko artikkeliin. Laadi kuvatekstit ja liitä ne tekstin loppuun. Ilmoita kuvan ottaja.

Julkaiseminen

Lehden toimitus pitää itsellään oikeuden muuttaa tekstin rakennetta (kieliasu, otsikot, ingressit,
väliotsikot).

Toimitus päättä artikkeleiden julkaisemisesta ja julkaisemisajankohdasta. Lisäksi toimitus päättää
yhdessä ulkoasun suunnittelijan kanssa artikkeliin liittyvästä kuvituksesta. Artikkeleiden tulee ollakirjoittajaohjeiden mukaisia.

Radiografia -lehti on voittoa tavoittelematon ammattijulkaisu. Artikkeleista ei makseta palkkioita
kirjoittajille. Kiitos, että kirjoitat Radiografia -lehteen ja jaat tietoa röntgenhoitajille ja alan opiskelijoille.

Radiografia-lehden toimitus

 
 
Tehy