Kliininen Radiografiatiede

Haemme Kliininen Radiografiatiede -lehdessä julkaistavaksi hyvätasoisia alkuperäisartikkeleita, katsauksia ja opinnäytetyön esittelyjä. Käsikirjoitukset jotka käsitellään mahdollisimman nopeassa aikataulussa tulisi jättää lehden päätoimittajalle. Julkaisemme artikkeita niiden hyväksymisjärjestyksessä lehden tulevissa numeroissa.

Löydät kirjoittajan ohjeet osoitteesta tästä


Kliininen radiografiatiede -lehti 2021, voit lukea sen tästä linkistä

Tiedustelut katariina.kortelainen(at)sorf.fi

Kliininen radiografiatiede -lehti on Radiografian Tutkimusseura ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto
ry:n julkaisu, jossa julkaistaan radiografian alaan (käytäntö,koulutus ja tutkimus sekä radiografiatiede)
liittyviä, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä tieteellisiä alkuperäisartikkeleita.

Artikkelien tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia.

Lehdessä julkaistaan myös tutkittuun tietoon perustuvia katsauksia,tapausselostuksia alaan liittyvistä kehittämistöistä sekä opinnäytetöiden eli pro gradu -tutkielmien, ylemmän ammatikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen lyhyitä esittelyitä. Harkinnanvaraisesti lehdessä voidaan julkaista myös korkeatasoisten ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetöiden esittelyitä.

Julkaisu on erityisesti kiinnostunut kirjoituksista, jotka edistävät kliinistä radiografiaa (diagnostiikka,
isotoopit ja sädehoito), niihin liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä radiografiatiedettä.
Toimituskunta päättää tapauskohtaisesti lehteen hyväksyttävistä mainoksista, korjauspyynnöistä ja tekstien poisvedosta.

Kliininen Radiografiatiede julkaisee yhden tai kaksi numeroa vuosittain toukokuussa ja/tai lokakuussa riippuen lehteen tarjottujen korkealaatuisten käsikirjoitusten määrästä. Lehti ei peri artikkelin käsittelymaksua eikä maksua avoimesta julkaisusta. Lehdessä julkaisu ja avoimesti julkaistujen artikkeleiden lukeminen on kaikille ilmaista.

Julkaisu on arvioitu Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumilla tieteellisenä julkaisuna tasolle1 = perustaso. Lehti on rekisteröity seuraviin tietokantoihin, Suomessa Medic ja Norjassa BiB sys.

Radiografian tutkimusseura vastaa lehden tieteellisestä tasosta ja sisällöstä sekä Suomen Röntgenhoitajaliitto lehden julkaisutoiminnan käytännön toteutuksesta ja kustantamisesta. Lehdessä julkaistaan kirjoituksia kaikilla skandinavisilla kielillä ja englanninkielellä. Kaikki artikkelit ja katsaukset käyvät läpi nimettömän vertaisarvioinnin.

Julkaisun englanninkielinen nimi on Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy.

Kliininen Radiografiatiede -lehden toimituskunta

Päätoimittaja
Metsälä Eija, FT, Metropolia ammattikorkeakoulu, eija.metsala(at)metropoia.fi, p 050 347 81 77

Varapäätoimittaja
Siekkinen Mervi, TtT, TYKS

Toimitussihteeri
Kortelainen Katariina, Suomen Röntgenhoitajaliitto, katariina.kortelainen(at)sorf.fi

Aronen Hannu, professori, Turun yliopisto
Jussila Aino-Liisa, TtT, Oulun ammattikorkeakoulu
Niemi Antti TtT, Metropolia ammattikorkeakoulu
Paalimäki-Paakki Karoliina, TtM, TtT-opiskelija, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
Tenhunen Mikko, ylifyysikko, dosentti, HUS Syöpätautien klinikka
Toroi Paula, johtava asiantuntija, dosentti, Säteilyturvakeskus

 


 
 
Tehy