Kliininen Radiografiatiede

Käsikirjoituskutsu Kliininen Radiografiatiede -lehden 10-vuotisjuhlanumeroon. Juhlanumero ilmestyy poikkeuksellisesti  Radiografia-lehden 5/2017 välissä.  

 

Kliininen Radiografiatiede juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Lokakuussa julkaistavassa juhlanumerossamme suuntaamme katseemme alan tulevaisuuteen teemalla ’Tulevaisuuden röntgenhoitaja’. Haemme tähän numeroon erityisesti vertaisarvioituja alkuperäisartikkeleita ja katsauksia jotka tarkastelevat röntgenhoitajan työn tulevaisuutta, koulutusta, rooleja ja tehtävänkuvaa tulevaisuuden näkökulmasta. Artikkelien pituus voi olla 20 000 – 30 000 merkkiä välilyönteineen (sisältäen tekstin, tiivistelmät, taulukot, kuviot ja lähdeluettelon) mutta myös lyhyemmät hyvän tieteellisen tason täyttävät käsikirjoitukset huomioidaan. Käsikirjoitukset jotka käsitellään mahdollisimman nopeassa aikataulussa tulisi jättää lehden päätoimittajalle viimeistään 15.5.2017 mennessä.

Löydät täydelliset kirjoittajan ohjeet osoitteesta https://sorf.fi/index.php?k=8399

Tämän vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt, voit lukea sen alla olevasta linkistä
Kliininen Radiografiatiedelehti 1/2017

Tiedejulkaisu postitetaan Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n jäsenille. Lehteä voi tilata erikseen Suomen Röntgenhoitajaliitosta hintaan 10 €/vuosi.

2017 Kliininen Radiografiatiede-lehti täyttää 10 vuotta.
Toukokuun 2017 numeroon artikkelit tulee olla päätoimittajalla 31.10.2016 mennessä. Joulukuun 2017 numeroon tarkoitetut kirjoitukset tulee lähettää päätoimittajalle 30.9.2017 mennessä.

Tiedustelut katariina.kortelainen(at)sorf.fi 

Kliininen Radiografiatiede -lehti on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry:n ja Radiografian Tutkimusseura ry:n yhteinen julkaisu. Lehdessä julkaistaan radiografian alaan (käytäntö, koulutus, tutkimus sekä radiografiatiede) liittyviä alkuperäisartikkeleita, katsauksia, tapausselostuksia ja opinnäytetöiden esittelyjä kaikilla skandinavisilla kielillä sekä englanniksi. Erityisen kiinnostunut lehti on kirjoituksista, jotka edistävät kliinistä radiografiaa (diagnostiikka, sädehoito, isotoopit) ja siihen liittyvää koulutusta, tutkimusta ja radiografiatiedettä.

Julkaisu on arvioitu Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumilla tieteellisenä julkaisuna tasolle1 = perustaso. Lehti on rekisteröity seuraviin tietokantoihin, Suomessa Medic ja Norjassa BiB sys.  

Radiografian tutkimusseura vastaa lehden tieteellisestä tasosta ja sisällöstä  sekä Suomen Röntgenhoitajaliitto lehden julkaisutoiminnan käytännön toteutuksesta ja kustantamisesta. Lehdessä julkaistaan kirjoituksia kaikilla skandinavisilla kielillä ja englanninkielellä. Kaikki artikkelit ja katsaukset käyvät läpi nimettömän vertaisarvioinnin.

Julkaisun englanninkielinen nimi on Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy.

Kliininen Radiografiatiede -lehden toimituskunta  

Päätoimittaja
Metsälä Eija, FT, Metropolia ammattikorkeakoulu, eija.metsala(at)metropoia.fi, p 050 347 81 77

Toimitussihteeri
Kortelainen Katariina, Suomen Röntgenhoitajaliitto, katariina.kortelainen(at)sorf.fi

Aronen Hannu, professori, Turun yliopisto
Jussila Aino-Liisa, TtT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Henner Anja, TtT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Niemi Antti TtT, Metropolia ammattikorkeakoulu
Siiskonen Teemu, Toimistopäällikkö, Säteilyturvakeskus
Tenhunen Mikko, ylifyysikko, dosentti, HUS Syöpätautien klinikka
Walta Leena, TtT, Turun ammattikorkeakoulu

 
Tehy