Kliininen Radiografiatiede

Käsikirjoituskutsu Kliininen Radiografiatiede-lehden 2020 keväällä ilmestyvään numeroon. Haemme tähän numeroon hyvätasoisia alkuperäisartikkeleita, katsauksia ja opinnäytetyön esittelyjä. Käsikirjoitukset jotka käsitellään mahdollisimman nopeassa aikataulussa tulisi jättää lehden päätoimittajalle viimeistään 16.10.2019 mennessä, poikkeuksena opinnäytetyön esittelyt, jotka voi jättää 15.2.2020 mennessä.

 Löydät täydelliset kirjoittajan ohjeet osoitteesta https://sorf.fi/index.php?k=8399


Vuoden 2019 numero on ilmestynyt, voit lukea sen alla olevasta linkistä
Kliininen radiografiatiedelehti 2019, voit lukea sen tästä linkistä.

Tiedejulkaisu 1/19 ilmestyy tänä vuonna vain sähköisenä versiona. 

Tiedustelut katariina.kortelainen(at)sorf.fi 

Kliininen radiografiatiede -lehti on Radiografian Tutkimusseura ry:n ja Suomen Röntgenhoitajaliitto
ry:n julkaisu, jossa julkaistaan radiografian alaan (käytäntö,koulutus ja tutkimus sekä radiografiatiede)
liittyviä, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä tieteellisiä alkuperäisartikkeleita.

Artikkelien tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia.

Lehdessä julkaistaan myös tutkittuun tietoon perustuvia katsauksia,tapausselostuksia alaan liittyvistä kehittämistöistä sekä opinnäytetöiden eli pro gradu -tutkielmien, ylemmän ammatikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen lyhyitä esittelyitä. Harkinnanvaraisesti lehdessä voidaan julkaista myös korkeatasoisten ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetöiden esittelyitä.

Julkaisu on erityisesti kiinnostunut kirjoituksista, jotka edistävät kliinistä radiografiaa (diagnostiikka,
isotoopit ja sädehoito), niihin liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä radiografiatiedettä.

Julkaisu on arvioitu Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumilla tieteellisenä julkaisuna tasolle1 = perustaso. Lehti on rekisteröity seuraviin tietokantoihin, Suomessa Medic ja Norjassa BiB sys.  

Radiografian tutkimusseura vastaa lehden tieteellisestä tasosta ja sisällöstä sekä Suomen Röntgenhoitajaliitto lehden julkaisutoiminnan käytännön toteutuksesta ja kustantamisesta. Lehdessä julkaistaan kirjoituksia kaikilla skandinavisilla kielillä ja englanninkielellä. Kaikki artikkelit ja katsaukset käyvät läpi nimettömän vertaisarvioinnin.

Julkaisun englanninkielinen nimi on Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy.

Kliininen Radiografiatiede -lehden toimituskunta  

Päätoimittaja
Metsälä Eija, FT, Metropolia ammattikorkeakoulu, eija.metsala(at)metropoia.fi, p 050 347 81 77

Toimitussihteeri 
Kortelainen Katariina, Suomen Röntgenhoitajaliitto, katariina.kortelainen(at)sorf.fi

Aronen Hannu, professori, Turun yliopisto
Jussila Aino-Liisa, TtT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Henner Anja, TtT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Niemi Antti TtT, Metropolia ammattikorkeakoulu
Tenkanen-Rautakoski Petra, Ylitarkastaja, Säteilyturvakeskus
Tenhunen Mikko, ylifyysikko, dosentti, HUS Syöpätautien klinikka
Walta Leena, TtT, Turun ammattikorkeakoulu

 


 
 
Tehy