Koulutus

Tuumasta toimeen - röntgenhoitajaksi?


Röntgenhoitajan koulutus kestää keskimäärin 3,5 vuotta (210 opintopistettä, ECTS). Opintoja voi jatkaa joko tiedekorkeakoulussa terveydenhuollon maisteriksi tai ammattikorkeakoulussa YAMK jatkotutkinnolla.

Röntgenhoitajana vastaat lähetteen mukaisista lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Työ on osin itsenäistä ja osin työryhmässä toimimista.

Röntgenhoitajan ammatin tietoperusta tulee muun muassa lääketieteestä, hoitotieteestä/terveystieteistä,
matematiikasta ja luonnontieteistä. 

Röntgenhoitajan kontaktit potilaiden kanssa ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, jolloin luottamuksellinen suhde potilaaseen on kyettävä luomaan nopeasti. Tarvitaan joustavuutta ja kykyä asettua potilaan asemaan. Yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja.

Voit hakea röntgenhoitajan tutkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon 
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

röntgenhoitajan ammatti edellyttää seuraavia asioita:

 • kädentaitoja
 • luovuutta
 • kolmiulotteista hahmotuskykyä
 • tarkkuutta
 • muutoskykyä
 • vastuunottokykyä

Työ vaatii jatkuvaa opiskelua, sillä ala on nopeasti kehittyvää. Siksi se on myös mielenkiintoista, vaihtelevaa ja tekijäänsä palkitsevaa.

Koulutuspaikat ja haku

HELSINKI, Metropolia AMK
TURKU AMK
TAMPERE AMK
OULU AMK
KUOPIO, Savonia AMK
VAASA, Novia YH

 
 
Tehy