Apurahat ja stipendit

Apurahan hakeminen

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry jakaa apurahoja, joita liiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea.

Lisäksi SORF voi myöntää tunnustusstipendejä.

Opintoapurahaa voidaan myöntää Röntgenhoitajaliiton jäsenelle erilaisiin kliinisen radiografian koulutuksiin sekä tutkimukseen ja kehittämiseen. Apuraha voidaan maksaa vain suoraan hakijalle, ei toiselle osapuolelle kuten esimerkiksi työnantajalle.

Opintoapurahan hakijan kriteerit

 • Hakijan jäsenyys Röntgenhoitajaliitossa on hakuajan päättymiseen mennessä kestänyt vähintään kaksi vuotta.
 • Jäsenmaksut tulee olla maksettuna viimeiset kahden vuoden ajalta
 • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina ja edellisesta apurahan saannista on kulunut kaksi vuotta
 • Henkilö voi hakea kerrallan vain yhtä opintoapurahaa sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen

Opintoapurahan hakeminen konferenssiin, koulutukseen tai opintomatkalle

Opintomatkaan on sisällyttävä vähintään kahden kokopäivän pituinen, kliiniseen radiografiaan liittyvä ohjelma.

Ryhmäopintomatkaan osallistuvista jokainen täyttää oman apurahahakemuksen.

Kansallinen tai kansainvälinen konferenssi tai koulutus voi olla joko kaksipäiväinen tai pidempi. Konferenssi tai koulutus tulee liittyä kliiniseen radiografiaan.

Apurahaa voidaan hakea vain saman vuoden konferensseihin tai kongresseihin, eli hakemus tulee tehdä samana vuonna, jolloin konferenssi tai kongressi järjestetään.

Konferensista tms. hakemukseen on liitettävä

 • liite ohjelmasta
 • liite matkasuunnitelmasta, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista
 • tieto osallistumismaksun suuruudesta
 • osallitumistodistus (mikäli tapahtuma, johon hakija hakee apurahaa pidetään apurahapäätöksen jälkeen, on hakijan toimitettava osallistumistodistus jälkikäteen liiton toimistoon viimeistään 15.12. (kuluvan aikana vuoden) mennessä, jonka jälkeen apuraha vasta voidaan maksaa).

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluhin ei myönnetä avustusta.

Myönnettävien apurahojen suuruudet 

Väitöskirja 600 €
Pro gradu 300€
Euroopan ulkopuolelle suuntautuva kongressi/koulutusmatka 300€
Euroopaan suuntautuva kongressi/koulutusmatka 200€ 

Apurahan hakeminen tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen

Tutkimus- tai kehittämishankkeen apurahahakemukseen tulee lisätä

Tutkimusapurahahakemuksessa tulee olla

 • virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset
 • hakijan ansioluettelo

Haettaessa apurahaa pro gradu- työhön on liitteenä oltava valmis työ

Kehittämishankeapurahahakemuksessa tulee olla

 • kehittämissuunnitelma
 • mahdolliset suositukset
 • hakijan ansioluettelo

Apurahojen myöntämisen ulkopuolelle jäävät

* erikoistumiskoulutus
* jatko-, täydennys- tai lisäkoulutus
* perusopintoihin liittyvät harjoittelut/matkat
* yliopistossa (myös avion) suoritetut opintojaksot
* opinnäytetyöt
* julkaisut, käännöstyöt ja kielentarkastus
* sosiaalisista syistä haetut apurahat

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella hakuajan aikana vuosittain aina syyskuun loppuun mennessä. Huomioithan, että vain sähköiset hakemukset käsitellään. Vuoden 2020 apurahat ovat haettavissa kuluvan vuoden syyskuun loppuun asti. Hakulomakkeeseen pääset tästä.

 
 
Tehy