Apurahat ja stipendit


Suomen Röntgenhoitajaliitto (SORF) myöntää jäsenilleen ja yhteisöjäsentensä jäsenille apurahoja kliinisen radiografian tutkimuksen tukemiseksi ja sen tulosten tunnetuksi tekemiseksi, ammatin kehittämiseen, julkaisutoimintaan, Pro gradu -tutkielmiin, väitöskirjoihin ja seminaarien osallistumiskustannuksiin. Apurahaa voidaan myöntää kansainvälisiin osallistumisiin esim. opintomatkoihin tai kongresseihin.

Lisäksi SORF voi myöntää tunnustusstipendejä.

Apurahojen hakuaika on kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä ja haku tapahtuu vain sähköisen hakulomakkeen avulla.

Apurahoja voidaan myöntää kliiniseen radiografiaan liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja toimintaan. Apurahan perusteeksi hyväksyttävän opinnäytetyön tulee olla vähintään ylempi ammattikorkeakoulu (YAMK) tasoinen valmis tutkielma. Apuraha on aina henkilökohtainen.

Suomen Röntgenhoitajaliiton tai yhteisöjäsen jäsenyys on ehdoton edellytys apurahan myöntämiselle ja jäsenyyden on pitänyt kestää hakuajan päättymiseen mennessä vähintään kaksi vuotta lisäksi, jäsenmaksut tulee olla suoritettuina vastaavalta ajalta. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä, kun jäsenmaksu on maksettu. Edellisestä Suomen Röntgenhoitajaliiton myöntämästä apurahasta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa.

Suomen Röntgenhoitajaliiton hallitus päättää myönnettävistä apurahoista lokakuussa, kerran vuodessa. Apurahoja voidaan myöntää vain hakemuksen perusteella.

Opintoapurahan hakeminen kongressiin, koulutukseen tai opintomatkalle

Opintomatkaan on sisällyttävä vähintään kahden kokopäivän pituinen, kliiniseen radiografiaan liittyvä ohjelma. Ryhmäopintomatkaan osallistuvista jokainen täyttää oman apurahahakemuksen. Kansallinen tai kansainvälinen kongressi tai koulutus voi olla joko kaksipäiväinen tai pidempi. Kongressi tai koulutus tulee liittyä kliiniseen radiografiaan. Apurahaa voidaan hakea vain saman vuoden kongressiin eli hakemus tulee tehdä samana vuonna, jolloin kongressi järjestetään.

Kongressi tms. hakemukseen on liitettävä

 • kongressin ohjelma

 • matkasuunnitelma,josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista

 • kuitti osallistumismaksusta

 • osallitumistodistus (mikäli tapahtuma, johon hakija hakee apurahaa, pidetään apurahapäätöksen jälkeen, on hakijan toimitettava osallistumistodistus jälkikäteen liiton toimistoon viimeistään 15.12. (kuluvan aikana vuoden) mennessä, jonka jälkeen apuraha vasta voidaan maksaa).

Myönnettävien apurahojen suuruudet

 • Väitöskirja

 • Pro gradu

 • YAMK-tutkielma

 • Euroopan ulkopuolelle suuntautuva kongressi/koulutusmatka

 • Euroopaan suuntautuva kongressi/koulutusmatka

Apurahan hakeminen tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen

Tutkimus- tai kehittämishankkeen apurahahakemukseen tulee lisätä

 • virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma

 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset

 • hakijan ansioluettelo

 • Haettaessa apurahaa pro gradu- työhön tai YAMK-tutkielmaan on liitteenä oltava valmis työ

Kehittämishankeapurahahakemuksessa tulee olla

 • kehittämissuunnitelma

 • mahdolliset suositukset

 • hakijan ansioluettelo

Apurahoja ei myönnetä

 • erikoistumiskoulutukseen

 • jatko-, täydennys- tai lisäkoulutukseen

 • perusopintoihin liittyvät harjoittelut/matkat

 • yliopistossa (myös avion) suoritetut opintojaksot

 • opinnäytetyöt (AMK)

 • julkaisut, käännöstyöt ja kielentarkastus

 • päivärahoihin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluhin

 • sosiaalisista syistä haetut apurahat

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan määrämuotoisella sähköisellä lomakkeella hakuajan aikana vuosittain 1.3.–30.9. mennessä. Huomioithan, että vain sähköiset hakemukset käsitellään. Apurahat ovat haettavissa aina kuluvan vuoden syyskuun loppuun asti. Hakulomakkeeseen  

Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti.

 
 
Tehy