Tietoa liitosta

Suomen Röntgenhoitajaliitto on perustettu Suomen Röntgenlaborantit ry nimellä 16.4.1958

Olemme yksi Tehyn kahdeksasta yhteistyöjäsenestä. 

Suomen Röntgenhoitajaliitto on ajanut röntgenhoitajien ammatillisia etuja yli 60 vuotta.

Jatkuvana tavoitteenamme on tehdä röntgenhoitajien yhteiskunnallista asemaa näkyvämmäksi ja kehittää ammattia terveydenhuollon moniammatillisessa kentässä ionisoivan lääketieteellisen säteilynkäytön asiantuntijana, unohtamatta röntgenhoitajien tunettuuden lisäämistä. Kiinteä osa tätä työtä on tietenkin koulutuksen kehittymisen seuraaminen ja tähän keskusteluun osallistuminen, unohtamatta alan tieteelliseen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen rohkaisemista ja kannustamista. Seuraamme yhteiskunnallisia tapahtumia, alalla tapahtuvaa kehitystä ja olemme osallisina erilaisissa valtakunnallisissa päätöksentekoprosesseissa sekä otatamme kantaa, teemme esityksiä ja aloitteita ammatillisiin ja röntgenhoitajien työn kannalta tärkeisiin asioihin. Näillä keinoilla pyrimme saamaan röntgenhoitajien äänen kuulluksi meitä koskevissa asioissa, samalla vaikuttaen päättäjiin ja osallistumaan itse päätöksentekoon.

Olemalla osa meitä voit vaikuttaa!

 
 
Tehy