KOULUTUS

Röntgenhoitajat ovat kliinisen radiografian ja säteilynkäytön asiantuntijoita


Röntgenhoitajat tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tietoon. Röntgenhoitajien tehtävänä on lääketieteellisen kuvantamisen menetelmien avulla tuottaa tietoa, jonka avulla edistetään potilaan terveyttä. Lisäksi erilaisten kuvantamisessa, isotoopeissa ja sädehoidossa suoritettavien hoitotoimenpiteiden avulla parannetaan sairauksia ja ehkäistä niiden etenemistä. Röntgenhoitajilla on tietotaito tuoda säteilysuojelullinen ja radiografinen näkökulma moniammatilliseen työhön. 

Kehittyminen röntgenhoitajana

Röntgenhoitajan ammatissa on välttämätöntä pysyä ajantasalla niin laite - kuin tutkimus- ja hoitokäytäntöjen kehityksessä ja näinolleen osaaminen ja ammattitaito vahvistuu ja lisääntyy koko ammattiuran ajan. Ammatillinen kehittyminen jatkuu koko ammattiuran ajan. Onkin työnantajan edun mukaista tukea urakehitystä tunnistamalla asiantuntijuuden kehittyminen röntgenhoitajan kaikissa tehtävissä. 

Eettisyys röntgenhoitajan ammatissa 

Suomen Röntgenhoitajaliitto 

 
 
Tehy